PROČ JEDNODUŠE ŠŤASTNÝ?

 

RŮZNÍ LIDÉ, SPOLEČNÝ ZÁJEM

 

Štěstí znamená pro každého něco jiného,
ale jeho projevy jsou společné nám všem.

Smyslem naší práce je probouzet v lidech
úsměvy
, které vycházejí z jejich

pocitu spokojenosti a radosti.

Děláme přednášky, setkání, firemní
workshopy, tvoříme online kurzy
podporujeme komunitu lidí, kteří chtějí být
JEDNODUŠE ŠŤASTNÍ v našem online
transformačním klubu.

ŽIJEME NA NEJLEPŠÍ PLANETĚ
V HISTORII LIDSTVA.

Průměrná délka života se neustále prodlužuje.
Technologie se vyvíjejí závratným tempem.

Máme nejméně válečných konfliktů. Z kohoutků nám teče pitná voda.

Naše spokojenost přesto stagnuje, spíše
klesá!

Chtěli bychom posunout úroveň naší
spokojenosti výše!

Abychom na otázku: „Jak se máš?“ upřímně
odpovídali: „Mám se dobře, mám se skvěle!“

SMUTEK I RADOST PATŘÍ
K ŽIVOTU.

Nejde o to žít celý život na obláčku štěstí, ale vidět
v sobě radost na pozadí špatného dne.

Prožíváme naše myšlenky, ať si to uvědomujeme nebo ne.

Naším smyslem není říkat ostatním, co mají dělat.

Ukazujeme lidem, kde a jak vzniká naše prožívání. Kým doopravdy jsme.

JSME "LIDSKÉ BYTOSTI"

Naše „lidskost“ nám umožňuje užívat si života všemi smysly.

Zároveň podvědomě tušíme, že uvnitř nás je nehmotný prostor, ve kterém je nám dobře, V tu chvíli zažíváme pocity přítomnosti, které vnímáme jako „bytí“.

Naším smyslem je vyvažovat současnou nerovnováhu zaměření na lidskost, vyzdvihnutím právě našeho bytí.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

O tom, co nás přesahuje lze mluvit
složitě i jednoduše.

Bible obsahuje 807.370 slov.

Kniha The Missing Link od Sydney
Bankse má 5.937 slov.

Každý rozumíme jednoduchým věcem bez návodů.

Naším smyslem je podporovat druhé, aby byli
JEDNODUŠE šťastní.

SVOBODA MYSLI

Svoboda patří mezi hodnoty, na kterých nám lidem
nejvíce záleží.

Svoboda MYSLI znamená uniknout z vězení omezujících přesvědčení, myšlenek a návyků.

Svoboda mysli je svobodou pocitů, emocí a nálad,
bez toho abychom upadali do pesimismu a depresí.

Chceme podporovat druhé ke SVOBODĚ MYSLI, která je často důležitější než svoboda finanční nebo fyzická.

(NE)VIDITELNÉ

Stejně jako neviditelná gravitace umožňuje naší chůzi, tak naše neviditelné myšlení utváří naší realitu.

Chceme podporovat ostatní ke zvídavosti a otevřenosti vidět věci, které jsme si zvykli nevidět.

Měníme společně současný pohled na štěstí!